2020
12
mrt
Evenementen uitgesteld
Clubnieuws, 2020 | Jeroen Feelders | 1254x | Mazda MX-5 Club Nederland

12 maart 2020: Vanmiddag is door het Kabinet besloten om, op advies van het RIVM, bijeenkomsten van meer dan 100 personen te verbieden. Om die reden zal de Algemene Ledenvergadering, die voor aanstaande zondag 15 maart gepland stond, worden verplaatst naar een nog nader te bepalen tijdstip. We wachten de ontwikkelingen af voordat we een nieuwe datum bekend maken. We houden u op de hoogte.

Update 13 maart 2020: Ook de Zelfsleuteldag op 21 maart in Amersfoort zal komen te vervallen. De TC probeert dit evenement naar een later moment dit jaar te verplaatsen.

Update 16 maart 2020: Ook de Seizoenopener op 5 april in Renswoude zal komen te vervallen. De EC probeert dit evenement naar een later moment dit jaar te verplaatsen. Aangemelde leden zullen hun inschrijfgeld terug krijgen.

Update 20 maart 2020: Statement van het bestuur:

Op donderdag 19 maart heeft het bestuur, vanwege het Coronavirus telefonisch, vergaderd. Belangrijkste agendapunt was het verschuiven of afgelasten van ritten en andere evenementen in verband met het Coronavirus.

We hebben besloten om, in samenspraak met de Evenementencommissie en de uitzetters, de mogelijkheden te bekijken om zo veel mogelijk ritten die voor de komende periode gepland staan, te verschuiven naar een later tijdstip dit jaar. Enkele ritten of evenementen komen helaas te vervallen. Via de uitzetters krijgt u meer informatie over de betreffende rit.

Mochten er extra kosten zijn, zoals annuleringskosten van een accommodatie, of kan een lid op de nieuwe datum niet deelnemen aan die rit, dan zal de club deze kosten voor haar rekening nemen. Gaat een evenement niet door dan krijgt u het inschrijfgeld terug. Ook deze kosten zullen ten laste van club komen (uit het overschot van de begrote sponsorbijdrage voor 2020 ad €15.000,- en/of uit de algemene reserve). Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kosten voor de club zo laag mogelijk te houden.

De reden dat wij er voor kiezen om de kosten niet af te wentelen op de leden die ingeschreven hebben op de betreffende ritten is het feit dat al vele jaren op de Algemene Ledenvergadering geconstateerd wordt dat de reserve vrij hoog is en dat deze ten goede zou moeten komen aan de actieve leden. Op deze manier hopen we hier gehoor aan te kunnen geven.

Verder zal het bestuur in de oude samenstelling actief blijven tot de nieuwe ALV.

Laten we hopen dat het virus snel onder controle is en dat wij als club een zonnig zomerseizoen tegemoet gaan met veel mooie momenten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Mazda MX-5 Club Nederland

Update 21 maart: De Beginnersrit zal komen te vervallen en de Rondreis Ierland zal worden verplaatst naar najaar 2021.

Update 22 maart: Het Weekendje Drenthe zal komen te vervallen en de Hemelvaartrit zal worden verplaats naar het najaar 2020.

Update 23 maart: De Technische themadag komt op 25 april te vervallen en er wordt geprobeerd om die later in het jaar doorgang te laten vinden. De Rijvaardigheidstraining op 16 mei is verplaatst naar 12 september 2020.

Update 24 maart: De Vrije zelfsleuteldag op 30 mei is komen te vervallen.

Update 29 maart: De rit Zoet & Zout wordt uitgesteld naar 2021.

Update 2 april: De reis naar Zuid Tirol wordt uitgesteld naar 2021.

Update 8 mei: De rit Andersom de zomer in zal komen te vervallen en het inschrijfgeld wordt terug betaald.

Update 13 mei: Het bestuur heeft in een nieuwsbrief de leden voorgesteld om de Algemene Ledenvergadering 2020 door te schuiven naar 2021:

Inmiddels is het duidelijk dat we ook de komende maanden moeten leven in de 1,5 meter samenleving. Grote bijeenkomsten zullen voorlopig niet mogelijk zijn.
(...)
Een ledenvergadering organiseren is in deze tijd niet mogelijk omdat we met een groep van zo’n 150-200 mensen bij elkaar komen. Uitstellen tot het najaar zou een optie kunnen zijn, maar dan hebben we in het najaar en vervolgens in maart een ledenvergadering. Omdat er ons inziens geen grote zaken spelen stellen wij voor de ledenvergadering door te schuiven naar maart 2021. Dit voorstel houdt ook in dat het bestuur in de huidige samenstelling blijft functioneren.
(...)
Het jaarverslag 2019 en de begroting van 2020 staan al vanaf februari online. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het bestuur. Overigens zal de begin van dit jaar opgestelde begroting 2020 aanzienlijk wijzigen als gevolg van de Coronacrisis. Zodra de effecten wat duidelijker zijn zullen we u daarover informeren.

Ook voor andere vragen staan wij voor u klaar.

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Mazda MX-5 Club Nederland

Update 19 mei: De Puzzelrit 2020 waarvoor de inschrijving nog niet was geopend zal komen te vervallen.
Reageer op dit nieuwsbericht:

A.L. Zuiderwijk
A.L. Zuiderwijk Betekent de toegestane openstelling van de horeca dat er ook weer ritten worden georganiseerd? Het lijkt erop dat het weer ons tergt om burgerlijk ongehoorzaam te zijn.
20-05-2020 om 19:26
Jeroen Feelders
Jeroen Feelders Per rit wordt met de rituitzetters en de betrokken bedrijven (horeca, hotels) bekeken of een evenement doorgang kan vinden. De recent onderbroken Mercedes-tourrit bevestigd dat niet alleen naar de samenkomstlocaties gekeken moet worden.
20-05-2020 om 19:32
 < Terug | Home  >  Nieuws  >  Nieuws  >  Evenementen uitgesteld