Dit forum is read-only voor bezoekers; enkel leden kunnen berichten plaatsen...
Afscheid van de redactie

Forumoverzicht / Club evenementen / Afscheid van de redactie

Sorteer berichten:
Afscheid van de redactie
09-02-2018 om 12:04

Beste mede-leden,

Bij deze wil ik mede delen dat ik per onmiddellijk al mijn activiteiten heb gestaakt voor de Mazda MX-5 Club. De reden hiervoor is vooral de, in mijn optiek, manipulatieve manier waarmee is omgegaan met het dossier Deurloo. Van het begin ben ik hier, zeer tegen mijn zin, in betrokken en na het tumult van verleden jaar heeft het interim bestuur gekozen voor een dictatoriale en patriarchale opstelling om het lidmaatschap van Deurloo alsnog op te zeggen. Fel heb ik hier tegen geprotesteerd en dan niet tegen het feit dat Deurloo’s lidmaatschap werd opgezegd, maar wel tegen de manier waarop dit gebeurde en waarbij het rechtsprincipe van hoor en wederhoor volkomen werd genegeerd. Nimmer heb ik antwoord gekregen op mijn vragen en de vragen die andere leden in het forum stelden werden badinerend weg gezet als onrust veroorzakend. Zoals bekend is deze affaire op een onverkwikkelijke rechtsgang uitgelopen en is gepoogd om via mediation tot een vergelijk te komen. Helaas is dat niet gelukt waarna is besloten om de kwestie via de ALV van 6 februari aan de leden voor te leggen. Toen ik de concept notulen voor de vergadering las nam ik mij voor om niet deel te nemen vanwege het manipulatieve karakter. Eerst zou Deurloo een kwartier lang het woord krijgen en vervolgens het bestuur bij monde van de voorzitter. Er mochten geen vragen worden gesteld waarna onmiddellijk zou worden overgegaan tot stemming, zonder dat Deurloo kans kreeg op hoor en wederhoor. Dat is in de nationale en internationale rechtspraak een onvervreemdbaar recht, maar blijkbaar dus niet bij de Mazda MX-5 Club. En natuurlijk is het door het bestuur beoogde doel bereikt! Na Deurloo’s voorwoord werd hij ten overstaan van alle aanwezigen zodanig gedemoniseerd dat de leden geen andere keus gelaten werd dan negatief te stemmen voor een lidmaatschap van Deurloo. Het resultaat was dan ook 3 stemmen voor en 80 tegen een lidmaatschap.

Toen de gang van zake mij ter ore kwam was dat voor mij zo onverteerbaar dat de voorzitter heb ingelicht dat ik alle activiteiten zal staken en dat ik mijn clublidmaatschap beëindig nadat ik al langere tijd had overwogen om te stoppen. Ik zal Alfons Jannink nog assisteren bij het maken van het lentenummer van het Magazine als hij dat wil. Het doet pijn om alle vriendinnen en vrienden in de club vaarwel te moeten zeggen en Tini en ik gaan jullie heel erg missen. Ook het Magazine, waarin ik ziel en zaligheid heb gestopt en dat ik met hand en tand heb verdedigd om de lezers een mooi en interessant blad te bieden ga ik heel erg missen. Het doet verdriet om de club zo te moeten verlaten.

Ik wens iedereen veel open kilometers toe en ik hoop dat de club snel weer kan worden waarvoor hij bedoeld was, namelijk een vereniging van vrienden die met elkaar genieten van hun autootje zonder kuiperijen en andere ellende.

Vaarwel en het ga u allen goed,

Ian Ouwendijk


RE:Afscheid van de redactie
09-02-2018 om 3:28
Hallo Ian en Tini,

Hopelijk zijn jullie dan het laatste slachtoffer van "dossier Deurloo".
Ik heb jullie altijd gewaardeerd als een pittig en zeer gezellig stel en Ian, blijf mobiel.
Mocht je in de buurt van Schagen komen, zijn jullie altijd van harte welkom.
 
Groetjes,
 
Aad 

RE:Afscheid van de redactie
09-02-2018 om 8:45
gezellig je gekend te hebben Ian, jammer dat je alles opzegt, snap je wel. 
Ik blijf wel bij de club, gewoon omdat ik het gezellig vind en daarvoor ga. Wie weet komen we elkaar nog tegen.
 
groetjes Bianca

RE:Afscheid van de redactie
10-02-2018 om 12:08
Ian en Tini,

Wat jouw beweegredenen ook zijn geweest, ik vind het jammer dat je ons gaat verlaten. En met ons bedoel ik natuurlijk de CLUB. Maar je blijft voor mij een waardige vriend waarmee ik heel prettig heb samengewerkt.
Wij zullen elkaar beslist nog een keer ontmoeten, wie weet zelfs op een ritje ergens door ons mooie Nederland. 

Ik weet dat je nog voldoende dingen hebt om je mee bezig te houden, dus zal ja vanaf nu iets meer ruimte hebben om je daar aan te wijden. Wij, Ellis en ik, wensen je daarbij veel plezier en denken terug aan de goede tijden van jullie mooie ritten door Zeeland. 

Het gaat jullie goed. 

Oscar & Ellis.
(al ben ik benieuwd of je dit bericht nog kunt lezen,) 


RE:Afscheid van de redactie
10-02-2018 om 1:12
Beste Ian en Tiny,
Dit is het slechtste bericht dat ik in jaren hier heb gelezen. Ik vind het heel jammer als ik jullie niet meer zou zien. Maar begrijp je reactie op het vreemde proces heel erg goed.
Jullie betrokkenheid bij de club was meer dan geweldig en ik denk dat wij als vereniging met jullie afwezigheid een zwaar onderschat verlies lijden.
Wel ben ik blij dat ik het zo druk had dat ik niet bij deze bijeenkomst aanwezig kon zijn. De manier waarop zou compleet in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Hetzelfde gevoel als bij de vorige bijeenkomst eigenlijk. Ik ben dan ook erg benieuwd met welk "overwinningsgevoel” het huidige (interim)bestuur jouw reactie op hun besluit heeft opgevat.
Rest me nu je tot ziens te groeten en je met Tiny samen veel gezellige vrije en topless kilometers te wensen in jullie MX-5.
Eric & Odilia

RE:Afscheid van de redactie
11-02-2018 om 12:26
Beste Ian en Tini,
 
jammer dat jullie de club verlaten, maar van jullie standpunt uit kunnen we het wel begrijpen. Bedankt voor de mooie ritten die jullie uitgezet hebben, jullie werk voor het het clubblad en de gezelligheid. (Buurman en Buurman/Hemelvaartrit 2017). 
Hopelijk komen we elkaar nog een keertje tegen, en in de tussentijd wensen we jullie nog vele mooie ritten met de Mazda.
Piet en Nel
oet Heitse

RE:Afscheid van de redactie
18-02-2018 om 5:26
Wij zien ivm vakantie dit bericht nu pas. Wat een verlies voor de club, deze opzegging. Het huidige bestuur mag zich wel achter de oren krabben naar aanleiding hiervan. Bijwonen van de ALV was helaas niet mogelijk en dat is achteraf misschien maar goed ook. Wat een blamage weer. Het gaat echt (weer) de verkeerde kant op met deze club. Jammer.


Search Topics:
 < Terug | Home  >  Website  >  Forum