Na 30 jaar tóch ondernemer voor de btw

 07-02-2023 |  Clubnieuws |  Mazda MX-5 Club Nederland

De Mazda MX-5 Club Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer voor de btw. Dat betekent dat wij, net als vele andere verenigingen en stichtingen, met ingang van dit jaar, na afloop van ieder kwartaal, een aangifte omzetbelasting moeten doen. Dat heeft een grote impact op de financiën en dus de interne bedrijfsvoering van de vereniging.

Wij hebben extern advies ingewonnen bij een van dé btw specialisten in Nederland en weten inmiddels dat we over de contributie btw moeten afdragen. Ook de eendaagse evenementen krijgen met de btw te maken. Het goede nieuws is dat we ook btw af mogen trekken van een deel van onze inkopen. De meerdaagse evenementen vallen onder de zogenaamde reisbureauregeling. Dat betekent dat we slechts btw hoeven af te dragen over de winstmarge van de meerdaagse evenementen. In principe is die marge nihil en daarom de afdracht btw ook. Per saldo zal het ‘btw ondernemerschap’ ons in 2023 geld gaan kosten: We gaan meer afdragen dan we via de voorbelasting in aftrek kunnen brengen. Om de belastingdruk zoveel als mogelijk te beperken scherpen we de instructies met betrekking tot declaraties en facturen aan. 

Financieel gezien zullen we in 2023 fors negatief eindigen. We kunnen dat, gezien de hoogte van de algemene reserve, dit jaar dragen. Voor 2024 en verder zullen we maatregelen moeten nemen om de effecten van de beslissing van de Belastingdienst én de externe kostenontwikkeling het hoofd te kunnen bieden. Een verhoging van de jaarlijkse contributie, die al jarenlang gelijk is, zou daarom wenselijk dan wel vereist kunnen zijn. Tijdens de ALV wordt hier een besluit over genomen.

Lennart Suurmond
Penningmeester
Mazda MX-5 Club Nederland 
Button