2018
10
nov
Ledenenquête 2018
 10-11-2018 |  Clubnieuws | bo-webexperts | x | Mazda MX-5 Club Nederland

Het bestuur, de redactie en de commissies van de Mazda MX-5 Club Nederland vragen uw medewerking voor de ledenenquête 2018. De laatste ledenenquête stamt uit 2010 en tijdens brainstormsessies in 2016 is naar voren gekomen dat bestuur en commissies graag een aantal zaken van de leden willen weten.

De concrete aanleiding is tweeledig. Om voort te blijven bestaan zijn er meer actieve leden nodig. Actieve leden zijn van groot belang voor de Mazda MX-5 Club omdat de werkzaamheden binnen de club geheel op vrijwillige basis geschiedt. Een actief lid is een lid dat participeert binnen het bestuur of de verschillende commissies, of zich bezighoudt met het organiseren van of deelnemen aan de verschillende ritten/evenementen. De leeftijd van de actieve leden ligt tussen de 50 en 70 jaar. Om de werkzaamheden binnen de club te blijven doen, is het van groot belang de resterende leden te activeren zodat er een gestaag aantal leden zich actief blijven inzetten.

Daarnaast zal op korte termijn een nieuwe website worden ontwikkeld. Door ouderdom van de websitesoftware gaat het gebruiksgemak en de veiligheid achteruit. Het ontwikkelen van een website kost veel tijd en geld. De nieuwe website moet voor een aantal jaar voldoen en gedurende die tijd de mogelijkheid tot aanpassing bieden. De digitale wereld en het internetgebruik verandert constant en er is een risico dat de website, waar een steeds groter deel van de club-bedrijfsvoering afspeelt, daar niet op kan anticiperen.

Bestuur en commissies hebben met deskundige hulp een vragenlijst opgesteld die we u graag willen voorleggen. De vragenlijst is te vinden op:

https://www.mx5club.nl/ledenenquete.aspx

Zou u de vragenlijst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 januari 2019 in willen vullen? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 9 minuten en we vertrouwen erop dat de vragenlijst per lid/equipe/gezin slechts één keer wordt ingevuld. De vragenlijst is niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten met een klein scherm; gebruik bij voorkeur een computer.

De gegevens van dit onderzoek zullen vertrouwelijk behandeld worden. De vragen zijn zodanig opgesteld dat deze niet herleidbaar zijn tot één persoon.

De resultaten van het onderzoek zullen in de periode in aanloop naar de algemene ledenvergadering 2019 worden verwerkt en de daarop volgende conclusies en aanbevelingen zullen in de ALV worden gepresenteerd. De aanbevelingen van het onderzoek zullen op korte termijn resulteren in een website die (zoveel mogelijk) afgestemd is op de wensen van de leden en op lange termijn richting bepalend zijn voor de toekomstige activiteiten van de Mazda MX-5 Club Nederland.

Namens bestuur en commissies heel veel dank voor uw medewerking.

Jeroen Feelders en Kitty Wouthuysen
Mazda MX-5 Club Nederland
Reageer op dit nieuwsbericht:

 
Button