Vergaderstukken ALV 2024 online

 24-02-2024 |  Clubnieuws |  Mazda MX-5 Club Nederland

In aanloop naar de Algemene ledenvergadering welke op 17 maart 2024 in Renswoude gehouden zal worden, zijn de vergaderstukken online gezet. Naast de agenda, de conceptnotulen van de ALV 2023 en het jaarverslag 2023 staan ook drie andere documenten online waarover tijdens de ALV zal worden gestemd:

  • Akte wijziging statuten MX-5 Club (met toelichtingen)
    Voor de invoering van het juniorlidmaatschap is een aanpassing van de statuten nodig. Ook voldeden de statuten niet meer aan de vereisten voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
  • Concept Huishoudelijk Reglement 2024 (met toelichtingen)
    Een aantal zaken die voorheen in de statuten stonden zijn in het Huishoudelijk Reglement ondergebracht.
  • Voorstel communicatiecommissie
    Door samenvoeging van de redactie magazine en de websitecommissie kunnen we met meer samenhang betere communicatie voeren.

Alle documenten zijn te vinden op de Statuten en Notulen-pagina. We willen de hoeveelheid ongebruikt papier voor de vergaderstukken en routes verminderen. We moedigen de leden daarom aan om de vergaderstukken digitaal of zelf uitgeprint mee te nemen. 

Inschrijven voor de ALV kan nog tot uiterlijk 2 maart.

Hopelijk tot ziens op 17 maart in Renswoude

Het bestuur 
Button